Temel Politikalar ve Öncelikler

1. Kurumun kalite çalışmalarının sürdürülmesi ve yaygınlaştırılması, belgelerin raporlanması ve akredite olan birim/ programlara ait bilgi ve belgelerin arşivlenmesi ve raporlanması.

2. Tüm birim ve programlarda kalite kültürünün; öğrenci, idari personel ve akademik personel düzeyinde yaygınlaştırılması.

3. Öğrenci, idari personel, akademik personel ve çalışanların geri bildirimlerinin  süreçlerin iyileştirilmesinde kullanılması.

4. Her yıl, iç değerlendirme ile birim ve programların gözden geçirilerek sürekli iyileştirmenin sağlanması.

5. İç ve dış paydaşların (öğrenci, idari ve akademik personel, işverenler, mezunlar vb) katkılarıyla eğitim-öğretimde kalitenin arttırılması.


Bu sayfa Kalite Koordinatörlüğü tarafından en son 13.03.2020 09:37:14 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM