Koordinatör Mesajı

Resmi Gazetede 23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği” ve 23.11.2018 tarih ve 30604 sayılı Yüksek Öğretim Kalite Kurulunca yayımlanan “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği” uyarınca Marmara Üniversitesinde kalite güvence çalışmaları sürdürülmektedir. 

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen periyodik kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında Üniversitemize kurum ziyareti 30-31 Ekim ve 1 Kasım 2017 tarihlerinde yapılmıştır. EUA (European University Association) tarafından Mart 2017 tarihinde yapılan kurumsal değerlendirmeden üniversitemiz başarıyla geçmiştir. Marmara Üniversitesi Rektörlüğü 2011 yılında KALDER’den Eğitim-Öğretim alanında 3 yıldız seviyesinde ve 2013 yılında 4 yıldız seviyesinde Mükemmellikte Yetkinlik Belgesi almıştır.

Akreditasyonlarımız aşağıdaki gibidir:

Marmara Üniversitesi Hastanesi, European Board of Gastroenterology tarafından 10 Haziran 2006 tarihinde  "A Training Center for Europen Gastroenterology" olarak tanınmıştır. 

Tıp Fakültesi, Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programı, Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD), Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) tarafından 1 Ocak 2023 tarihine kadar akredite edilmiştir.

Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yeterlilik Kurulu tarafından 29 Kasım 2007 tarihinde uzmanlık dalında akredite edilmiş ve yeterlilik belgesi almıştır.

Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği , Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği tarafından Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi almıştır.

Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu Akreditasyon Komisyonu tarafından 7 Mart 2022 tarihine kadar akredite edilmiş ve Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi almıştır.

Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Gastroenteroloji Bilim Dalı, The European Board of Gastroenterology and Hepatology (EBGH) tarafından Ekim 2020 tarihine kadar akredite edilmiştir.

Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Türk Nöroşirürji Derneği-Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu Akreditasyon Komisyonu tarafından 6 Nisan 2023 tarihine kadar akredite edilmiş ve Nöroşirurji Eğitiminde Mükemmellik Sertifikası almıştır.

Tıp Fakültesi, Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı, Çocuk Nefrolojisi Derneği Yeterlik Kurulu tarafından 5 Şubat 2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlilik Belgesi almıştır.

Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu tarafından 5 Ekim 2023 tarihine kadar geçerli olmak üzere Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi almıştır.

Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlik Kurulu tarafından 4 Nisan 2023 tarihine kadar geçerli olmak üzere Akreditasyon Belgesi almıştır.

Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Pataloji Dernekleri Federasyonu, Tıbbi Patoloji Yeterlilik Kurulu tarafından 1 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olmak üzere Kurum Uzmanlık Eğitimi Akreditasyon Belgesi almıştır.

Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Society of Urological Surgeons Turkey tarafından 28 Aralık 2023 tarihine kadar akredite edilmiştir

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Programı, Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK) tarafından 30.09.2024 tarihine kadar akredite edilmiştir.

Mühendislik Fakültesi Lisans Programları, Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (MÜDEK) tarafından Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği 30 Eylül 2024 tarihine kadar; Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği 30 Eylül 2021 tarihine kadar akredite edilmiştir.

Eczacılık Fakültesi Lisans Programı, Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ECZAKDER), Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu tarafından 6 Ocak 2021 tarihine kadar akredite edilmiştir.

Yabancı Diller Yüksekokulu, Pearson tarafından "Pearson Assured" belgesi ile 2 Mayıs 2020 tarihine kadar akredite edilmiştir.

İşletme Fakültesi Ağustos 2016'dan bu yana Dünyadaki en önemli İşletmecilik Akreditasyon kurumlarından bir tanesi olan AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) üyesi bir İşletmecilik Okuludur. Akreditasyon sürecinde ise "Eligibility", Türkçe ifadesi ile “Uygunluk” aşaması başarıyla tamamlanmıştır. Birinci öz değerlendirme raporunun hazırlanacağı faza geçilmiş ve Akreditasyon kurumunca Fakültemize Mentor ataması gerçekleştirilmiştir. Fakültemiz Akreditasyon Komisyonunun ve Kalite Koordinatörlüğünün işbirliği ile akreditasyon çalışmaları kararlılıkla yürütülmektedir.

Atatürk Eğitim Fakültesi programları içinde ilk akreditasyon başvurusunu 2019 yılı Ocak ayında Matematik Eğitimi Anabilim Dalı içinde yer alan Matematik Öğretmenliği ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programları için gerçekleştirildi. Başvurunun yapıldığı akreditasyon kuruluşu Türkiye’de Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yetkilendirilmiş olan Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD)’dir.

Kalite Koordinatörlüğü birimi olarak kurumumuzun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı faaliyetleri ve yönetim sistemi ile ilgili olarak kalite güvence çalışmalarını sürdürmekte ve sürekli iyileştirme faaliyetlerine katkı sağlamaktayız.

Saygılarımızla... 

Kalite Koordinatörlüğü


Bu sayfa Kalite Koordinatörlüğü tarafından en son 13.03.2020 08:50:23 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM