İdarenin Amaç ve Hedefleri

STRATEJİ:       Ulusal ve uluslararası yükseköğretim standartları ve Yükseköğretim Kalite Güvence Yönetmeliği kapsamında, Marmara Üniversitesi’nin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik olarak kalite güvencesi sisteminin gelişimine katkı sağlamak.

AMAÇ 1:            Marmara Üniversitesi’nin kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve yönetimsel süreçlerinin değerlendirilmesini ve iyileştirilmesini sağlamak.

Hedef 1:  Kalite Komisyonu toplantılarının her yıl Nisan ve Ekim aylarında önceden hazırlanan gündemle yapılmasını sağlamak.

Hedef 2:  Her yıl Kurum İç Değerlendirme Raporunun hazırlanmasını, Yükseköğretim Kalite Kuruluna raporun zamanında gönderilmesini ve kurum web sitesinden bu raporun kamuoyu ile paylaşılmasını sağlamak.

Hedef 4:  Kalite kültürünün yaygınlaştırılması için yılda en az 1 eğitim düzenlenmesini sağlamak.

Hedef 3: Kalite güvencesi kültürünün yaygınlaştırılması için birim/programların Kalite Sorumluları ile yılda en az 1 kez toplantı yapılmasını sağlamak.

Hedef 5:         Yükseköğretimde kalite ile ilgili kongre, konferans, seminer veya çalıştayları üniversitemiz akademik personeline duyurmak.

 


Bu sayfa Kalite Koordinatörlüğü tarafından en son 13.03.2020 08:55:53 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM