Temel Politikalar ve Öncelikler

1- Birimlerde ve programlarda mevcut kalite belgelerinin (MÜDEK, ECZAKDER, UTEAK, AACSB vb) sürdürülmesi ve yaygınlaştırılması.

2- Tüm birim ve programlarda kalite güvencesi kültürünün, öğrenci, idari personel ve akademik personel düzeyinde yaygınlaştırılması.

3- Öğrenci, idari personel, akademik personel ve çalışanların geri bildirimlerinin  süreçlerin iyileştirilmesinde kullanılması.

4- Her yıl, iç değerlendirme ile birim ve programların gözden geçirilerek sürekli iyileştirmenin sağlanması.

5- İç ve dış paydaşların (öğrenci, idari ve akademik personel, işverenler, mezunlar vb) katkılarıyla eğitim-öğretimde kalitenin arttırılması.

Bu sayfa Kalite Koordinatörlüğü tarafından en son 28.05.2019 16:51:38 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM