Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Koordinatörlüğü

Strateji ve Hedeflerimiz

M.Ü. Kalite Koordinatörlüğünün 2017 yılı Kalite strateji ve hedefleri;

1:      Birim/Programlardaki tüm Kalite Sorumlularına Kalite Güvence Sistemi konusunda (en az 1 kez) eğitim verilmesi.

2:      Birim/Programların almış olduğu kalite belgelerinin birimlerdeki eğitimlerle (MÜDEK vb) sürdürülebilirliğini ve özendirilmesini sağlamak. 

3:      Kalitenin, posterler ve eğitimlerle algılatılması çalışmalarını sürdürmek.

4:      (Yılda en az 1 kez) Her birim ve programın yönetim hizmetlerindeki memnuniyet katsayılarının belirlenmesi ve iyileştirmelerle, arttırılması çabalarının takibi.

5:      Birim ve programların kriterlerden oluşan soru-cevap listeleriyle, (Yılda 1 kez) iç değerlendirmelerinin yapılması.

6:      Yükseköğretim Kalite kuruluna raporun zamanında gönderilmesi ve kurum web sitesinden bu raporun kamuoyu ile paylaşılması.

7:  Mezunlar ofisi ve kariyer merkezinin yazılım desteğiyle (Yılda 1 kez) dış paydaşların (işverenler, mezunlar, meslek örgütleri, araştırma sponsorları, öğrenci yakınları vb.) ile her birim ve programda iç paydaşların (akademik ve idari çalışanlar, öğrencilerin) görüşleri alınarak, eğitim-öğretimin kalitesinin arttırılması çabalarını takip etmek

8:     EUA 'European University Association' çalışmalarını sürdürmek için kurumumuzdaki ilgili birimlerle işbirliği yapmak ve gerekli desteği vermek.

NOT: Altı çizili ve rakamlı olan maddeler hedeflerdir.


 

Bu sayfa Kalite Koordinatörlüğü tarafından en son 10.08.2018 13:38:39 tarihinde güncellenmiştir.