Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Koordinatörlüğü

Koordinatör Mesajı


23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazetede Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayımlanan 'Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği' nin Md.12 (1)'e göre her 5 yılda bir üniversitelerin tüm birimleri (Enstitüler, Fakülteler, Yüksek Okullar ve Önlisans okulları ile hizmet birimleri) Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından dış değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

"Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği" çerçevesinde her 5 yılda bir yapılacak olan "Kurumsal Dış Değerlendirme Takımı Ziyaret Planı" Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından 30 Ekim, 31 Ekim, 1 Kasım 2017 tarihlerinde kurumumuza bağlı birimlerde gerçekleştirilmiştir." 

Tüm birimlerimizin Kalite Koordinatörlüğü tarafından soru listeleri ile yapmış olduğu iç değerlendirme sonuçlarını tekrar gözden geçirmesini, verilen cevapların varsa objektif delilllerini, cevaplarında değişiklik olan soruların gerekçeli açıklamalarını hazır etmeleri, yönetmeliklere uygun faaliyetlerini sürdürdüğünü ve kayıtları tuttuğunu kanıtlaması önem arzetmektedir.

Kalite koordinatörlüğü birimi olarak tüm bu kapsamdaki birimlerimize, üç alanda 1.Eğitim-Öğretim, 2.Araştırma-Geliştirme ve 3.İdari hizmetlerin iç değerlendirilmesinde başarılar dileriz.

NOT: Nasıl ve neler yapacağımızı, sitemizdeki kılavuzlardan yararlanarak hazırlanabiliriz.

Saygılarımızla...  

Kalite Koordinatörlüğü


 


Bu sayfa Kalite Koordinatörlüğü tarafından en son 10.08.2018 13:35:36 tarihinde güncellenmiştir.