Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Koordinatörlüğü

Koordinatör Mesajı

Resmi Gazetede 23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği” ve 23.11.2018 tarih ve 30604 sayılı Yüksek Öğretim Kalite Kurulunca yayımlanan “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği” uyarınca Marmara Üniversitesinde kalite güvence çalışmaları sürdürülmektedir. 

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen periyodik kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında Üniversitemize kurum ziyareti 30-31 Ekim ve 1 Kasım 2017 tarihlerinde yapılmıştır. EUA (European University Association) tarafından Mart 2017 tarihinde yapılan kurumsal değerlendirmeden üniversitemiz başarıyla geçmiştir. Marmara Üniversitesi Rektörlüğü 2011 yılında KALDER’den Eğitim-Öğretim alanında 3 yıldız seviyesinde ve 2013 yılında 4 yıldız seviyesinde Mükemmellikte Yetkinlik Belgesi almıştır.

Program Akreditasyonlarımız:

M.Ü. Tıp Fakültesi, Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programı Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK)-Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) tarafından 1 Ocak 2023 tarihine kadar akredite edilmiştir.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yeterlilik Kurulu tarafından 29 Kasım 2007 tarihinde uzmanlık dalında akredite edilmiş ve yeterlilik belgesi almıştır.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Denklik Kurulu tarafından Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi almıştır.

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu Akreditasyon Komisyonu tarafından 7 Mart 2022 tarihine kadar akredite edilmiş ve Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi almıştır.

İç Hastalıkları Anabilim Gastroenteroloji Bilim Dalı, The European Board of Gastroenterology and Hepatology (EBGH) tarafından Ekim 2020 tarihine kadar akredite edilmiştir.

Nöroşirürji Anabilim Dalı,  Türk Nöroşirürji Derneği-Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu Akreditasyon Komisyonu tarafından 6 Nisan 2023 tarihine kadar akredite edilmiş ve Nöroşirurji Eğitiminde Mükemmellik Sertifikası almıştır.

Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı, Çocuk Nefrolojisi Derneği Yeterlilik Kurulu tarafından 5 Şubat 2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlilik Belgesi almıştır.

Kardiyoloji Anabilim Dalı, Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu tarafından 5 Ekim 2023 tarihine kadar geçerli olmak üzere Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi almıştır.

Kulak Burun ve Boğaz Anabilim Dalı, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlik Kurulu tarafından 4 Nisan 2023 tarihine kadar geçerli olmak üzere Akreditasyon Belgesi almıştır.

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Tıbbi Patoloji Yeterlilik Kurulu tarafından 1 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olmak üzere Kurum Uzmanlık Eğitimi Akreditasyon Belgesi almıştır.

Mühendislik Fakültesi Lisans Programları, Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (MÜDEK) tarafından Çevre Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği 30 Eylül 2024 tarihine kadar; Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği 30 Eylül 2021 tarihine kadar akredite edilmiştir.

Eczacılık Fakültesi Lisans Programı, Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ECZAKDER) tarafından 6 Ocak 2021 tarihine kadar akredite edilmiştir.

Yabancı Diller Yüksekokulu,  "Pearson Assured" belgesi ile 30 Nisan 2018 tarihine kadar akredite edilmiştir.

İşletme Fakültesi Ağustos 2016'dan bu yana Dünyadaki en önemli İşletmecilik Akreditasyon kurumlarından bir tanesi olan AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) üyesi bir İşletmecilik Okuludur. Akreditasyon sürecinde ise "Eligibility", Türkçe ifadesi ile “Uygunluk” aşaması başarıyla tamamlanmıştır. Birinci öz değerlendirme raporunun hazırlanacağı faza geçilmiş ve Akreditasyon kurumunca Fakültemize Mentor ataması gerçekleştirilmiştir. Fakültemiz Akreditasyon Komisyonunun ve Kalite Koordinatörlüğünün işbirliği ile akreditasyon çalışmaları kararlılıkla yürütülmektedir.

Kalite Koordinatörlüğü birimi olarak kurumumuzun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ve idarî hizmetleri ile ilgili olarak kalite güvence çalışmalarını sürdürmekte ve sürekli iyileştirme faaliyetlerine katkı sağlamaktayız.

Saygılarımızla... 

Kalite Koordinatörlüğü

 

Bu sayfa Kalite Koordinatörlüğü tarafından en son 14.03.2019 16:34:35 tarihinde güncellenmiştir.