Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Koordinatörlüğü

Alt Danışma Kurullarının Toplantı Periyodu

  KALİTE KOMİSYONUNDAN OLUŞAN ALT DANIŞMA  KURULLARININ TOPLANTI PERİYODU
NO KALİTE KOMİSYON ÜYELERİ ALT DANIŞMA  KURULLARI TOPLANTI PERİYODU
1 Prof.Dr.Cemalettin ŞAHİN  Kalite Güvence ve Akreditasyon İzleme Alt Danışma Kurulu KASIM 2017 2. HAFTA
Doç.Dr.Yaşar KABATAŞ MAYIS 2018 / 1. HAFTA
2 Prof.Dr.Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU  Paydaş (Mezunlar vb.) İle Program Geliştirme Alt Danışma Kurulu KASIM 2017 / 4. HAFTA
Doç.Dr.Faruk UÇAR  MAYIS 2018 / 3. HAFTA
3 Prof.Dr.Ömer GÜNAL  Eğitim Öğretim Değerlendirme Alt Danışma Kurulu ARALIK 2017 / 2. HAFTA
Doç.Dr.Yaşar KABATAŞ HAZİRAN 2018 / 1. HAFTA
4 Doç.Dr.Yaşar KABATAŞ Kurum Kalite Performans Değerlendirme Alt Danışma Kurulu ARALIK 2017 / 3. HAFTA
Prof.Dr.Salih PINAR  HAZİRAN 2018 / 3. HAFTA
5 Prof.Dr.H.Özkan GÜLSOY  Araştırma Faaliyetleri Değerlendirme Alt Danışma Kurulu OCAK 2018 / 2. HAFTA
Prof.Dr.Ömer GÜNAL  TEMMUZ 2018 / 2. HAFTA
6 Prof.Dr.Muzaffer DARTAN  Öğrenci, Akademisyen ve Çalışanlara Ait Anket Takip Alt Danışma Kurulu OCAK 2018 / 4. HAFTA
Prof.Dr. Şahamet BÜLBÜL  TEMMUZ 2018 / 2. HAFTA
7 Prof.Dr. Şahamet BÜLBÜL  İdari Hizmetler Değerlendirme Alt Danışma Kurulu ŞUBAT 2018 / 1. HAFTA
Prof.Dr.Muzaffer DARTAN  AĞUSTOS 2018 / 2. HAFTA
8 Prof.Dr.H.Özkan GÜLSOY  Sürekli İyileştirme Alt Danışma Kurulu ŞUBAT 2018 / 2. HAFTA
Yrd.Doç.Dr.Ferhat GÜNGÖR  AĞUSTOS 2018 / 3. HAFTA
9 Prof. Dr.Cemalettin ŞAHİN  Dokümantasyon Değerlendirme Alt Danışma Kurulu MART 2018 / 2. HAFTA
Prof.Dr.Serap HELVACI  EYLÜL 2018 / 2. HAFTA
10 Yrd.Doç.Dr.Ferhat GÜNGÖR  Kalite Güvence İç-Dış Değerlendirme ve Takip  Danışma Kurulu MART 2018 / 4. HAFTA
Doç.Dr.Faruk UÇAR  EYLÜL 2018 / 4. HAFTA
11 Prof.Dr.Serap HELVACI  Stratejik Geliştirme ve Stratejik Hedefler Takip Alt Danışma Kurulu  NİSAN 2018 / 1. HAFTA
Doç.Dr.Faruk UÇAR  EKİM 2018 / 1. HAFTA
12 Prof.Dr.Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU  Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Alt Danışma Kurulu NİSAN 2018/ 3 HAFTA
Prof.Dr.Salih PINAR  EKİM 2018 / 3. HAFTA

Bu sayfa Kalite Koordinatörlüğü tarafından en son 04.12.2017 15:09:59 tarihinde güncellenmiştir.