Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Koordinatörlüğü

Graduated Perspective 2011

 

2011 yılında yapılan paydaş analizi kapsamında yapılan alan araştırmasına katılan üniversitemiz mezunlarının yürütülen faaliyetler hakkındaki değerlendirmelerine göre mezunların “bölümde verilen eğitimin, çalıştığı kurumun ihtiyaçlarına uygunluğu”, “bölümden mezun olan öğrencilerin, çalıştığı kurumun aradığı nitelikleri taşıma düzeyi”, “çalıştığı kurumda, bölümden mezun olan öğrencilerin tercih edilme düzeyi”, “Marmara Üniversitesi’nin yerleşkelerine ulaşım” ve “Marmara Üniversitesi’nin genel imajı” konularından memnun oldukları sonuçları elde edilmiştir.

   mezunlar

“Bölümün, çalışılan kurumla ilişkileri”, “Marmara Üniversitesi ile mezunun çalıştığı kurumun yürüttüğü ortak faaliyetler”, “Marmara Üniversitesi’nin bilimsel çalışmalarının mezunun çalıştığı kurumun etkinliğine katkısı”, “Marmara Üniversitesi’nin sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerinin yeterliliği”, “Marmara Üniversitesi’nin kariyer planlaması hizmetleri”, “Marmara Üniversitesi’nin işe yerleştirme hizmetleri”, “Marmara Üniversitesi’nin mezunlararası dayanışma ve kaynaşmanın artırılması faaliyetleri”, “Mezunların Marmara Üniversitesi’ne katkı yapmasını teşvik edici faaliyetler”, “Mezun derneklerinin faaliyetleri”, “Marmara Üniversitesi’nin yürütmekte olduğu faaliyetler ve projeler hakkında mezunları bilgilendirme düzeyi” konularında ise memnuniyet düzeylerinin düşük olması üniversitemizin gelecek planlarını yönetmede önemli ipuçlarını elde etmesi yönünde bir kazanç olarak değerlendirmek mümkündür.

 

Not: Detaylar, 2013-2017 Stratejik Planı'mızda mevcuttur.

This page updated by Kalite Koordinatörlüğü on 17.07.2017 09:53:07